Get to know: Zeycan en haar gezin (2024)

Binnenkijken in de babykamer van Noah en Elisa

De Gele Flamingo hecht veel belang aan haar klanten, de relatie met hen, en wat zij leuk vinden. Omdat we graag zo dicht mogelijk bij hen staan, toetsen we regelmatig nieuwe ideeën met hen af. Die gespreken zijn voor ons heel waardevol, en geven zowel ons als onze klanten heel wat energie en zorgen voor nieuwe inspiratie. Daarom zetten we onze klanten hier ook graag in de kijker. Zeycan mag de spits afbijten, en geeft ons een blik in haar gezinsleven.

Zeycan, die naast mama ook influencer @byzey is, is al heel wat jaren een trouwe De Gele Flamingo klant. Op haar sociale media inspireert ze graag andere ouders omtrent ouderschap, stijl, en meer dagdagelijkse zaken. Ze geeft ook jullie graag een kijkje in haar gezinsleven en de kinderkamers van haar twee spruiten, die drie jaar en een half en zes maanden oud zijn.

Wil jij graag meer weten over haar? Of kan je wat extra ideeën gebruiken voor de kamer van jouw kleinste? Installeer je dan ergens gezellig met je kinderen lekker dicht bij jou, lees verder en laat je inspireren!

Laten we, voor wie jou nog niet kent van Instagram, starten met jou en je gezin. Kan je ons wat meer vertellen over jullie 'nest'?

Zeycan: "Voor wie mij nog niet kent, aangenaam, ik ben Zeycan! Mama van Noah, die drie jaar en een half is, van Elisa, die zes maanden oud is, en drie leuke pluskinderen."

"Naast het mama zijn van deze kroost, werk ik fulltime als influencer. Ooit ben ik met een Instagram pagina begonnen als visagiste, dan deelde ik alles rond beauty. Maar net zoals mijn eigen leven evolueerde, is ook die pagina mee gegroeid: geleidelijk aan naar lifestyle, en nu dus alles rond oudershap als momfluencer."

"Ook al ben ik soms, net als vele andere ouders, moe door de zware dagen, vind ik mama zijn geweldig. De onvoorwaardelijke liefde die je als ouder krijgt van je kinderen maakt alles dubbel en dik goed."

Laat je je als influencer ook zelf inspireren door anderen?

Zeycan: "Zeker en vast! Voor de kleding van onze kinderen en de inrichting van de kinderkamers heb ik heel wat ideeën opgedaan op Instagram, TikTok, Pinterest… en via de blogs en sociale media van De Gele Flamingo."

"Via sociale media ben ik destijds ook bij De Gele Flamingo terecht gekomen. Tijdens het scrollen op Instagram was ik hen tegengekomen toen ik zwanger was van Noah, zoals heel wat andere ouders in wording waarschijnlijk. Voor ik het wist - en zelfs voor Noah er was - was de eerste bestelling al geplaatst."

"Wat opvoeding betreft proberen wij thuis wel ons eigen ding te doen, en ons niet te veel te laten beïnvloeden door anderen. Zelf voel je je eigen gezin het beste aan als je het mij vraagt, en de opvoeding die je aan je kinderen geeft moet daar ook bij aansluiten."

Hoe heb jij de inrichting van de kamer van jullie kindjes aangepakt?

Zeycan: "De kinderkamers zijn zo ingericht dat ze mee kunnen evolueren met hun leeftijd. Vooral de kamer van onze dochter kan makkelijk heringedeeld worden. Verder zijn hun slaapkamers in feite eerder speelkamers waar ze ook in kunnen slapen."

"Voor de slaapkamer van Noah heb ik eerst heel wat inspiratie online opgedaan. Blogs zoals 'De babykamer inrichten: inspiratie en tips' van De Gele Flamingo kennen we sindsdien zowat van buiten. Nadien zijn we de webshop ingedoken om te kijken wat er mogelijk is. De kamer van onze zoon is uiteindelijk beestig cool ingericht. Hij is helemaal weg van dieren, dus die mochten niet ontbreken."

"Bij Elisa is er op een andere manier over de inrichting van de slaapkamer nagedacht. Tussen de geboorte van Noah en die van Elisa heb ik namelijk twee miskramen gehad. We waren dan ook echt in de wolken wanneer we vernomen dat Elisa gezond was. Dat is daarom dan ook het thema geworden van haar kamer."

Wat is jouw favoriete product van De Gele Flamingo dat jullie in huis hebben?

Zeycan: "De Magna-Tiles! Via De Gele Flamingo kwamen we in contact met open-ended speelgoed, en waarom dat speelgoed zo goed is voor kinderen. Doordat er geen 'regels' aan dat speelgoed vasthangen kunnen ze hun fantasie de vrije loop laten gaan. Dat zorgt niet alleen voor eindeloos speelplezier, maar het verruimt ook de cognitieve skills van kinderen. Wanneer we iets kopen voor onze kinderen proberen we er dan ook steeds voor te zorgen dat het duurzaam en leerzaam is, zodat ze op 'spelende wijze' kunnen bijleren."

"De Magna-Tiles hebben we ondertussen meer dan een jaar en een half, en nog steeds grijpt Noah er dagelijks naar. Het is het perfecte voorbeeld van open-ended speelgoed, en levert hem niet alleen heel veel speelplezier op, maar is tegelijk educatief. Zelf ben ik hier ook grote fan van! Op de website van De Gele Flamingo vond ik er ook heel wat extra informatie over, zodat ik meteen helemaal mee was met wat er mogelijk is via magnetisch bouwen."

Is dat dan het favoriete De Gele Flamingo item van Noah?

Zeycan: "Hmmm dat zou ook wel zijn Nobodinoz beanbag kunnen zijn die in zijn kamer staat. We ontdekten het merk via De Gele Flamingo, en de zitzak was liefde op het eerste gezicht voor Noah. 's Avonds kan hij daar lekker in wegzakken wanneer hij een boekje aan het lezen is. Je ziet hem zo genieten dan."

"De beanbag past ook perfect bij de stijl van zijn kamer, en je kan de hoes van de zitzak makkelijk wassen, lekker handig als je het mij vraagt!"

"Elisa is momenteel nog wat te klein voor zo'n Nobodinoz beanbag, maar eens ze wat groter is, schaffen we er voor haar ook eentje aan. Tijdens het weekend of in de late namiddag verhuizen we die zakken dan soms naar onze leefruimte, zodat we samen gezellig tot rust kunnen komen."

Meer weten over Zeycan, Noah en Elisa? Volg hun avonturen op hun Instagram-account.

Ontdek de Magna-Tiles hier. Of zie je zo'n Nobodinoz beanbag wel zitten? Dan kan je die hier ontdekken.

Get to know: Zeycan en haar gezin (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 5917

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.